Masterplan 2017

Download Brochure

Download the full version of the ISCC Masterplan 2017 by Tegnestuen Vandkunsten.

Founders' Updates

You are here

8/11 2012 Københavns Rådhus, 8. november 2012. Summary of status of ISCC

1/12 2012 Bente Dalsbæk har tilsluttet sig ISCC som kommunikations-og presserådgiver. Tel. 3013 6403

1/12 2012 Ulrik Fonsmark Andreasen har tilsluttet sig ISCC som kontaktperson for franske anliggender. Tel 2614 1438. Sprog: fransk, dansk eller engelsk.

5/12 2012 Parterne By&Havn I/S og ISCC har underskrevet en Hensigtserklæring vedrørende etableringen af en
international studenterby i Ørestaden, København med Cité Internationale Universitaire de Paris som forbillede.
Det areal ISCC vurderer, at en studenterby skal rumme andrager et grundareal, der muliggør opførelse af 150.000 m2 etage areal.
ISCC har oprettet en støtteforening, Venneforeningen for opførelsen af ISCCfor med denne forening at bidrage til at indsamle midler til finansieringen af etableringen af nævnte studenterby efter en indledende fase på to år frem til 31. december 2014.
Underskrevet af Chefkonsulent Britta Køster på vegne By&Havn I/S. På vegne ISCC underskrevet af HenningLarsenArchitects A/S, Corpus Development A/S, Advokat Morten Riise-Knudsen og Civilingeniør Jørgen Rossen.

21-22/12 2012 Rektor Per Holten-Andersen (CBS), Mrs Xukun Ji, Anne Marie Larsen (næstformand Danske Studerendes Fællesråd) og Jørgen Rossen besøger Me.Carine Camby, Déléguée générale de La CIUP Fondation Nationale, La Fondation Danoise (Marius Hansteen, Marianne Bak Papiau) og flere andre nationers huse i CIUP i Paris.